טופס ב'

פרטים על הפרויקט לאחר אישור ועדת הפרויקטים ולפני התחלת ביצוע- מעל 50 אלף ש"ח.
פרטים על הפרויקט והצעת מחיר עד 50 אלף ש"ח

קבלן 1

 

 

 


 

קבלן 2

 

 


 

קבלן 3

 

 


מכרז או הצעת מחיר (חובה) שדה חובה

מכרז (בהתקשרויות מעל 70,300 לפני מע``מ) – יש לצרף את מסמכי המכרז. בהצעות מחיר - יש לצרף מסמכים המעידים על אופן בחירת המציע (במקרה של הצעות מחיר יש להקפיד על שליחת מפרט אחיד לקבלנים ומילוי הצעת המחיר על ידי הקבלנים על גבי המפרט שנשלח אליהם).

הפרויקט יתבצע באמצעות (חובה) שדה חובה

יש לסמן בחירה

 

ההזמנה והתשלום לנותני השירות יבוצע באמצעות (חובה) שדה חובה
 

 

 

תיאום עם אגף ההנדסה (חובה) שדה חובה
 

יש לפרט

Browser not supported