על פי הידוע לך, האם הפרויקט דורש רישוי
על פי הידוע לך, האם הפרויקט דורש רישוי (חובה) שדה חובה
האם הועד המקומי מבקש לבחון את ביצוע הפרויקט על ידי החכ"ל
האם הועד המקומי מבקש לבחון את ביצוע הפרויקט על ידי החכ"ל (חובה) שדה חובה
יש לציין סכום מספרי בלבד
Browser not supported